El retrograt cavernari

Rafael Verdeguer.

Coordinador Regne Valencia, Gais, Lesbianes, Transexuals i Bisexuals i Secretari LGTB de Jovens Nacionalistes d’Unio Valenciana.

Estem acostant-nos a l´estacio d´hivern, epoca on els orsos s´introduïxen en la seua caverna per a hivernar. Mariano Rajoy, el major orso cavernari on n’hi hagen, deu d’estar pensant ya en l´hivernacio despres de les seues paraules relacionades en els homosexuals. Atre que igual balla es l´alcalde de Valladolit, per el comentari sobre Leire Pajín. Prou retrograt es ya a soles pensar aixina, pero no contents en aixo alardegen publicament de la seua condicio de “censor”, per utilisar un adjectiu suau i que facilment entenguen les seues chicotetes i retorçudes ments.

¿Hauran pensat en els seus parlamentaris/es, regidors/res, diputats/des, o simplement simpatisants que, segur, s´hauran sentit ya no afectats, si no humiliats i indignats per les seues paraules? Per eixemple, ¿Quants regidors del PP son homosexuals i s´han casat segons el matrimoni civil? ¿Que faran ara? ¿Exiliar-se? ¿Divorciar-se? ¿La mentalitat de MR ho permetrà? Han hagut celebres governants del PP divorciats ¿Que pensaran ara de MR? – Li nomenare MR perque no es mereix ni que se li cride per el seu nom- ¿Continuaran donant ampar a MR i al PP? Tal vegada, per un sou…

Este partit a perdut el rumbo. Va de mentira en mentira i enganyant al Poble, que a la seua vegada es deixa enganyar. ¿Per que en lloc de totes estes borinotades que estan dient no donen solucions a la desocupacio i a la crisis economica? ¿Per que no dona llibertat al Poble per a que decidixca lo que vol ser? No tenen idees noves i tiren bales que en el temps se tornaran en contra d´ells.

Per sort, sempre hi ha gent en cap, com en UNIO VALENCIANA, que lo primer per el que vela es pels drets del Poble, sense importar-li el seu color, religio o tendencia sexual.

Me despedixc de MR en una frase pareguda a la que un colega del seu partit li digue a un President del Govern. ¡Torne a la caverna, senyor Rajoy! I per favor, no ixc

Noticia en el diari levante-emv

http://www.levante-emv.com/opinion/2010/11/10/retrogrado-cavernario/755445.html

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

To use BrandCaptcha you must get an API Key