Els que no mos hen anat no podem tornar.

COMUNICAT ASSOCIACIONS VALENCIANISTES
Valéncia ciutat, 26 d’octubre de 2017

ELS QUE NO MOS HEM ANAT, NO PODEM “TORNAR”
En el present escrit les associacions valencianes i valencianistes que firmen comuniquem que no participarém en l’anunciada manifestacio del 11 de novembre de 2017.
Volem aclarir que no podem sumar-nos a una manifestacio que du en els seus lemes un mensage en el qual, en tant que organisacions valencianistes, no mos sentim representats; com tampoc mos representa una entitat, la “Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia” -inoperativa durant molts anys i que actualment no ha trascendit qui la compon-, en la qual la major part de les nostres associacions mai ha estat integrada, i les que si ho han estat, no tenien noticia d’esta manifestacio fins que fon feta publica.
Per una atra banda i ya que en cap moment hem deixat la nostra activitat en pro de la defensa de l’identitat i interessos valencians, es tecnicament impossible que “tornem”; pel contrari seguim i seguirém, com sempre, i d’acort en els fins de les nostres associacions, treballant des del valencianisme compromes i de construccio pel be i pel progrés del Regne de Valencia.
Assumim i fem publica esta declaracio conjunta en l’intencio d’evitar confusions i crispacions, les següents entitats:

CONVENCIO VALENCIANISTA
GRUP D’ACCIO VALENCIANISTA (GAV)
PATRONAT DE LA R. A. C. V.
JOVENTUTS DEL GRUP D’ACCIO VALENCIANISTA (JJGAV)
Associacio “EL PILÓ” de Burjassot
Associacio ALBOAYAL d’Albal
PLATAFORMA JOVENIL VALENCIANISTA
EN MOVIMENT
FUNDACIO “L’AGÜELET”
ROGLE CONSTANTI LLOMBART DE CULTURA VALENCIANA
INEV Institut d’Estudis Valencians
Rogle Cultural “Lluis Fullana” d’Alacant
Grup Cultural Ilicita” Tonico Sansano Mora” d’Elig
CCV, Circul Civic Valencia
Regne de Valencia Gais i Lesbianes (LGTB)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

To use BrandCaptcha you must get an API Key