Comunicat a la peticio de modificacio de recorregut

Referent a la peticio de Subdelegacio de Govern de canviar el nostre itinerari per al 9 d´ocutubre

Tenim que dir-li Sr. Subdelegat que la peticio mos ha paregut vergonyosa i mes coneguent que dita peticio aplegà despres d´haver-se reunit el Delegat del Govern en La Comissio 9 d’Octubre (ACPV i compromis). Crec que deuria recordar que, inclus UGT i PSPV han renunciat a la seua participacio en dita manifestacio per considerarla “independentista” i anticostitucional. Per atra banda ya que voste fa de “correga i dili”, diga-li voste a ACPV/COMPROMIS que si tenen un problema en que (RVGL, GAV,PJV, COLECTIU EN MOVIMENT, CONVENCIO, ROGLE, MESTRES I LLICENCIATS…. ) s’expresen en llibertat i eixercixquen el seu dret a manifestar-se, el problema el tenen en la democracia.

Aprofitem per a recordar-li que no volem l’intromissio d’atres grupusculs socials radicals aliens a l’identitat valenciana, per tal cosa havem comunicat que en nostra manifestacio els unics simbols seran els que representen al poble valencià, sense banderes referents a supraestructures politiques que volen tutelar i tractar en inferioritat al Poble Valencià. *I per a evitar que gent que puga infiltrar-se en l’objectiu de trencar la pau de la que som corresponsables,* qualsevol bandera que no siga valenciana, l’estrelada valenciana o l’arc iris com a simbol de llibertat, pau i diversitat no serà de la nostra comissio.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

To use BrandCaptcha you must get an API Key