CRONICA D ́UN 9 D ́OCTUBRE DIFERENT

Condicionats per la situacio sanitaria actual i despuix de que l’Ajuntament de
Valencia decidira suspendre tots els actes referents al 9 d’octubre, les associacions
culturals valencianistes, a traves de la nova Plataforma 25 d’abril, hem organisat
una provesso civica escoltant a la Real Senyera facsimil del Grup d’Accio
Valencianista des de Sant Agusti, a on tradicionalment iniciem la marcha, fins a
una de les places mes antigues de la Ciutat de Valencia, la del Mercat, i als peus
d’un simbol identitari per als valencians: la Llonja de la Seda, recordatori del poder
que historicament ha tingut el Regne de Valencia. Les associacions convocants
hem segut Colectiu Corona, Grup d’Accio Valencianista, Joventuts del GAV,
Rogle Constanti Llombart, Convencio Valencianista, Plataforma Jovenil
Valencianista i Roc Chabas la Marina. Tant les associacions com els ciutadans
participants han vingut de comarques de tot el territori valencià, perque, encara
que la fita que es celebra es la conquista de la Ciutat de Valencia, no devem oblidar
mai que el 9 d’Octubre es el Día Nacional Valencià i per tant de tots els territoris
del Regne.

La seguritat sanitaria dels assistents ha segut garantisada en tot moment per part
de l’organisacio, contant en un estricte control d’acces, llimitat en 150 persones
que previament s’havien inscrit, d’acort a la llegalitat actual, i en atres sisteme
s deproteccio, com les maixqueretes identificatives que s’han repartit entre els
participants autorisats i el control de la distancia interpersonal mínima de 2 metros.
A diferencia de la manifestacio pancatalanista de la plaça de l ́Ajuntament que no
ha mantingut distancies interpersonals entre els assistents congregats.
El transcurs de la provesso ha sigut eixemplar en tots els sentits, demostrant que es podia realisar en normalitat i complint un protocol de mesures contra el Covid.
Aço deixa en evidencia al propi Ajuntament que ha suspes els actes publics del 9 d’Octubre mentres la Delegacio de Govern autorisa manifestacions i concentracions de diferent orientacio, entre les quals es troba la nostra. Cabria plantejar-se si utilisar com a pretext la situacio de pandemia en la que estem deprenent a viure no ha segut mes que una excusa per a silenciar a la societat
valenciana, impedir que reinvindiquem com tots els anys nostra cultura, nostra historia i nostres senyes d’identitat i evitar que puguerem dir en una celebracio publica que saben lo que som i mos sentim orgullosos de ser-ho: VALENCIANS.
..
El 9 d’Octubre es, ha segut i sempre serà un dia de celebració i de reivindicació, de juntar-nos i fruir en pau i llibertat del nostre dia, honrant u dels simbols indentitaris mes destacats de tot el poble valencià: la Real Senyera. Si en els anys 70 el Grup d’Accio Valencianista popularisà la celebracio d’este dia i converti els actes institucionals en un espai public on la societat valenciana poguera participar a companyant a la Real Senyera en el seu recorregut, en 2020 hem segut les  associacions valencianistes les que hem organisat esta provesso, negant-mos a deixar que el nostre dia nacional passara desapercebut i eixint al carrer baix els plecs de la Real Senyera, de manera pacifica, respectuosa i segura en un ambient de germanor i units per la defensa de nostra personalitat i el nostre amor per la nostra patria.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

To use BrandCaptcha you must get an API Key