Colectiu Corona

El Colectiu Corona es l’Associacio LGTBI+ del Regne de Valencia, que va naixer el 7 d’Agost de 2008 baix el nom inicial de Regne Valencia Gais i Lesbianes, som una associacio privada i sense anim de lucre i que defenen a les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals…

Si tinguérem que definir-la, diríem que Coleciu Corona es una entitat llaica, apartidista, feminista i en una clara missió reivindicativa.

Encara que va ser en el 2005 quan es va començar a menejarse un moviment LGTBI obertament dins del Valencianisme en el seno de la Plataforma Jovenil Valencianista, la nostra Associació naix com a grup associatiu el 7 d’agost de 2008 en Valéncia com a resultat de més d’un any de reunions, trobades i inquietuts, compartides per un grup de chiques i chics Valencianistes.

El 2 de Maig de 2015 de la ma de l’associacio Tonico Sansano Mora, nos otorgaben el Premi Palma Jovenil en Elig, un premi molt agrait dins del moviment Valencià i Valencianiste.

Fins de la nostra associació

   Defendre i reivindicar els drets del colectiu de gais, lesbianes, transexuals i bisexuals, aixina com la visibilitat  dels mateixos en la societat.

    Servir de nexe d’unió i referent per a totes les persones LGTBIQ ajudant-les aixina a la seua autoaceptació i la normalisació la seua condicio.


    Vertebració i foment de l’associacionisme LGTB, desenrollant un moviment per l’igualtat de lesbianes, gais transexuals i bisexuales en l’àmbit de la ciutat o en lo rural.

    Colaborar en atres colectius, plataformes o moviments socials, el fi dels quals siga promoure el respecte als drets humans, especialment els de persones LGBT.

    Acabar en actituts discriminatòries i intolerants en el nostre entorn, denunciant tot comportament de persones LGTBfobiques.

    Facilitar informació objectiva sobre la diversitat de les orientacions sexuals i l’identitat de gènero.

    Contribuir al desenroll sostenible, fomentant i promovent espais de calitat ambiental i models de convivència integradors.

    Denunciar tot tipo d’abús, acte de discriminació o marginació, per motiu d’identitat o orientació sexual.

    Promoure l’utilisació d’un llenguage no sexiste i/o discriminatori.